Selaimesi ei tue sivustolla käytettyä esitystekniikkaa. Jotta voit jatkaa sivuston tarkastelua, päivitä uusimpaan Chrome, Safari tai Firefox -selaimeen.

1956

Suojelumyönteisyys yleistyy

Tampereen talousalueen luonnonsuojelukohteet

Seutusuunnitelman aikoihin alkoivat ensimmäiset muutokset tapahtua kohti suojelumyönteistä ajattelua.

Seutusuunnitteluliitto otti tuolloin ohjelmaansa suojelukohteiden inventoinnin ja maisemasuojelulliset selvitykset. Myös tiesuunnitelmissa alettiin ottaa huomioon maisemaa säilyttävät ja parantavat tekijät.

Ruusuke

1957

Kirjattiin luonnonsuojelun ja maisemanhoidon periaatteet, joissa todettiin rakentamisen välttämättömyys silläkin uhalla, että sen takia menetetään ikuisiksi ajoiksi arvokkaita maisematekijöitä.

1966

1. Viheraluetutkimus

Ensimmäistä viheraluetutkimusta käytettiin runkokaavoituksen lähtökohtana. Siinä karttaan merkittiin harvinaislaatuiset luonnontilassa olevat alueet, ulkoilualueet, joilla pätivät jokamiehen oikeudet, vapaa-ajan toimien ja palvelujen alueet sekä parhaat maatalousmaat, joita haluttiin varjella muunlaiselta käytöltä.

1971

Luonnonsuojelun perustoja

Luonnonsuojelun perusselvitys Vaiheseutukaavoja silmällä pitäen tehtiin alustavia selvityksiä jo 1970-luvun alussa. Kattavien aluevarausten saamiseksi oli tarpeen luoda luonnonsuojelun perusselvitys ja suojelusuunnitelma.

1972

Virkistysselvitys II

Luonnonsuojelu- ja virkistysalueiden selvityksiä jatkettiin myös seuraavana vuonna seutukaavaalueen virkistysselvitys II:n muodossa.

1972

Vihreää saavutettavuutta

Liikennesuunnitelma - kevyen liikenteen yhteydet

Ensimmäisiä loma-asutuksesta riippumattomia selvityksiä virkistys- ja vapaa-alueista tehtiin 1970-luvulla, jolloin tarkasteltiin muun muassa näiden alueiden saavutettavuutta kevyenliikenteen verkkoa hyödyntäen.

1974

Seitseminen

Seitsemisen kansallispuisto Seitsemisen kansallispuisto - kartta

Yksi seutusuunnittelun merkittävimmistä saavutuksista luonnonsuojelun saralla on ollut Seitsemisen kansallispuiston perustaminen ja laajentaminen.

Seitsemisen mahdollisuudet olivat hienot: se oli maan toiseksi suurimman väestökeskuksen tuntumassa ja saavutettavissa koko Etelä-Suomesta. Lisäksi sen luonto puhui puolestaan. Seitsemisen vaikuttavuutta tuotiin todistamaan, ja hankkeen etenemistä toivottavasti jouduttamaan, jopa tasavallan presidentti Urho Kekkonen.

1976

1. vaihekaava

Tampereen seutukaavaliitto oli muita maakuntia edellä tehdessään ensimmäisen seutukaavansa vaiheseutukaavana koskien virkistys- maa- ja metsätalousalueita, uhanalaisia suojelualueita sekä elinkeinoelämälle tärkeitä loma- ja maatalousalueita. Siinä siis kartoitettiin alueet joille ei tulisi rakentaa. Kyseinen kaava oli niin uraa uurtava, että sen saadessa sisäasianministeriön vahvistuksen syyskuussa 1977, antoi sisäasianministeriö samalla kaikille muille seutukaavaliitoille ohjeet seutukaavojen laatimisesta suojelu- ja virkistysalueita varten.

1. vaihekaava Ruusuke Västäräkki

1985

Viherverkko

Pirkanmaan viherverkosto Pirkanmaan viherverkosto - kartta I Pirkanmaan viherverkosto - kartta II

”Pehmeitten arvojen esiinmarssi yhteiskunnassamme on heijastumassa suunnittelutoimintaan kaikilla alueilla.”

Selvityksen esipuheen mukaisesti Seutukaavaliitto alkoi ulottaa katsettaan yksittäisistä luonnonsuojelun kohteista laajempaan viherverkostojen ajattelutapaan. Selvitys toimi askellautana kohti ekologisten käytäväverkostojen ja viherverkostojen huomioimista laajemmin seutukaavatasolla ja etenkin yksityiskohtaisemmassa maankäytön suunnittelussa.

1992

Yhteenveto suojelualueista

Yhteenveto suojelualueista on ensimmäinen koko Pirkanmaan kattava. Se sisältää kootusti lakeihin ja asetuksiin perustuvat suojelualueet, valtakunnallisten suojeluohjelmien alueet, vahvistettujen seutukaavojen alueet, metsähallituksen päätöksillä perustellut erikoismetsät sekä kunnittaiset arvokkaat luontokohteet.

2016

“Viherverkostoa on Pirkanmaalla suunniteltu yli 50 vuotta. Vuonna 1966 julkaistiin Tampereen Liikennealueen Seutusuunnitteluliiton viheraluetutkimus, jossa viheralueita tarkasteltiin laadukkaina luonto-, ulkoilu-, maatalous-, vapaa-aika- ja palvelualueina.

Viheraluesuunnittelusta on siirrytty sittemmin kohti verkostomaista suunnittelua, jossa viheralueet ja niiden väliset yhteydet takaavat toimivan kokonaisuuden. Tavoitteet ovat samalla moninaistuneet: suunnittelun keinoin pyritään mm. uhanalaisten lajien, elinympäristöjen, ekologisten yhteyksien ja ekosysteemipalveluiden turvaamiseen.”


– maankäyttösihteeri Johanna Kuusterä

Selaa esitystä nuolinäppäimillä tai hiirellä! Klikkaa kuvat suuremmiksi!