Selaimesi ei tue sivustolla käytettyä esitystekniikkaa. Jotta voit jatkaa sivuston tarkastelua, päivitä uusimpaan Chrome, Safari tai Firefox -selaimeen.

Katsastusmies Reino Ajo määritteli Tampereen liikennealueen väitöskirjassaan vuonna 1944, jota hän oli laatinut Helsingin yliopiston maantieteelliselle laitokselle jo edellisellä vuosikymmenellä. Ajo määritti Tampereen vaikutusalueen sekä junalla liikkumisen että tieliikenteen avulla. Katsastusmies oli havainnut, kuinka katsastusasemalle muodostui asiointialue. Asiointimatkojen ääripisteiden kautta piirtyivät Pirkanmaan rajat: vedenjakajien tapaiset liikenteenjakajat.
Ajo 1944
Ajo havaitsi keskustoissa asioimisen lisäksi muuttoliikkeen maaseudulta keskuksiin. Ajo piti myös mahdollisena ohjata ihmisten kulkua rakentamalla väyliä. Seutusuunnittelun ensiaskeleita oli kulkuyhteyksien parantamiseksi tehty kuntien yhteistyö. Neljä vuotta väitöskirjan jälkeen Tampereen kauppakamari ehdotti seutusuunnitelman laadintaa. Yhdyskuntasuunnittelu ja aluekehittäminen löysivät toisensa jo varhain.
Tampereen Liikennealueen Seutusuunnitteluliitto perustettiin 1952. Reino Ajo toimi ensimmäisenä toiminnanjohtajana. Työ keskittyi alkuun sekä seutusuunnittelun lanseeraamiseen kunnille että liikennekysymyksiin. Puukuljetusten tehostamiseksi tarvittiin Parkanon rataa, maanteitä ja metsäautoteitä, vanhojen vesiväylien rinnalle.

“Kaupunki ja maaseutu muodostavat ekologisen kokonaisuuden, missä kaupungin elintila ulottuu sen omien hallinnollisten rajojen toiselle puolen. Tällaisen kokonaisuuden perusaiheena voidaan pitää taloutta, koska niin kaupungissa kuin maaseudullakin helposti nähdään taloudellisten motiivien olevan kaikessa etualalla. Tämän ajatustavan mukaisesti nimitetäänkin tarkoitettua kokonaisuutta usein talousalueeksi. Puhutaan myös liikennealueesta.”

– Reino Ajo 1944

Seutusuunnitteluliiton perustajakunnat Ylä-Kokemäenjoen seutusuunnitelma 1946 Pirkanmaan rajat

Karvia kuului Seutusuunnittelu-liittoon 1954–59

Jämijärvi kuului alueeseen 1952–1967

Kiikoinen liittyy kuntaliitoksen myötä 2013

Punkalaidun palaa alueelle 2005

Urjala Pirkanmaahan 1978

Längelmäki osin Keski-Suomeen 2007

Kuorevesi siirtyy Keski-Suomeen 2001

Keuruu kuului Seutusuunnitteluliittoon 1958–62

“Reino Ajon lähtökohta toiminnallisen kokonaisuuden muodostamisesta ihmisten liikkumistottumuksiin perustuen on myös nykyään keskeinen tekijä kun tutkijat tarkastelevat keskusten vaikutusalueita.

Vaikka ajoneuvojen määrät aiheuttavatkin nykylukijassa lähinnä sympaattisia hymähdyksiä, on Ajon tausta-ajatus liikenteen yhdistävästä vaikutuksesta edelleen ajankohtainen. Olisikin mielenkiintoista kuulla Reinon ajatuksia tietoliikenteen roolista toiminnallisten alueiden muokkaajana.”


– Liikennesuunnittelija Ruut Rissanen

Selaa esitystä nuolinäppäimillä tai hiirellä! Klikkaa kuvat suuremmiksi!