International House on aloittanut toimintansa Tampereella!

Kirjoittajat:
Taverne Kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja Tampereen kaupunki
Nuppu Suvanto International House Tampereen palvelupäällikkö Tampereen kaupunki

International House Tampere kokoaa yhteen Tampereen koulutus- ja työperäisen maahanmuuton, monikielisen neuvonnan sekä osaamisen kehittämisen ja rekrytoinnin kansainväliset palvelut.

Palvelukokonaisuus on osa Tampereen kaupungin pitkän aikavälin strategista kehittämistä kansainvälisen vetovoiman ja osaajien pitovoiman edistämiseksi. Kaupunki julkaisi 2019 Kansainvälisen osaamisen ja maahanmuuton strategisen ohjelman, jonka erityisenä painopisteenä on ekosysteemipohjaisten palvelujen kehittäminen ja asiakkaille suunnattujen palvelujen yhteen kokoaminen. Myös uusi pormestariohjelma huomioi vahvasti kansainvälisen osaamisen merkityksen kaupungin tulevaisuuden kehityksessä. Esimerkiksi Tampereelle muuttavien kansainvälisten opiskelijoiden toivotaan asettuvan kaupunkiin työhön ja kansainvälisten työpaikkojen lisääntyvän. Lisäksi Tampere edistää eri alojen työperäistä maahanmuuttoa.


Kuvituskuva: Unsplash (18.11.2021)

Tavoitteena yhden luukun periaatteella toimiva palvelupiste

International House Tampere palvelee sekä maahan muuttaneita tai muuttavia henkilöasiakkaita että kansainvälisistä rekrytoinneista kiinnostuneita yrityksiä.

International House Tampereen tiloissa toimiva Monikielinen neuvonta Mainio tarjoaa tietoa ja neuvoja pirkanmaalaisille maahan muuttaneille arjen asioissa. Niitä ovat mm. asuminen, työ, koulutus, oleskelulupa, terveydenhoito ja sosiaalipalvelut. Mainion neuvojat palvelevat 16 eri kielellä.

Kansainvälisen osaajan Talent Advisor -neuvonta on tarkoitettu ulkomaalaistaustaisille työnhakijoille ja kansainvälisille opiskelijoille, jotka asuvat Pirkanmaalla tai suunnittelevat Pirkanmaalle muuttoa. Englanniksi annettava Talent Advisor -neuvonta auttaa tunnistamaan työllistymismahdollisuuksia ja tukee työnhakusuunnitelmia. Lisäksi neuvomme maahan muuttaneita koulutusmahdollisuuksien löytämisessä ja osaamisen kehittämisessä yhteistyössä koulutusorganisaatioiden kanssa. Teemme myös tiivistä yhteistyötä Maahanmuuttajien kansainvälisen osaamiskeskuksen kanssa, jossa palvellaan maahanmuuttajataustaisia työnhakija-asiakkaita Pirkanmaan työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa.

Pirkanmaalaisille työnantajille tarjoamme kansainvälisen osaamisen ja rekrytoinnin neuvontapalvelua monitoimijayhteistyöllä. Avullamme yritykset tavoittavat alueelliset, valtakunnalliset ja kansainväliset rekrytoinnin verkostot sekä uudet väylät osaajien houkutteluun. Asiantuntijamme ovat rekrytoinnin tukena alusta loppuun saakka.

International House Tampere edistää osaltaan Tampereen vetovoimaisuutta kansainvälisenä opiskelu-, työskentely- ja investointikohteena. Palvelupisteen toiminnassa ovat mukana Tampereen kaupunki pääkoordinaattorina, Pirkanmaan TE-toimisto, Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu sekä Tampereen seudun ammattiopisto Tredu. Pirkanmaan ELY-keskus on tukenut toimijoiden yhteistyön rakentumista. Kaupungin lisäksi toimintaa rahoittaa Työ- ja elinkeinoministeriö.

Mitä kansainvälinen osaaja hyötyy International House -palveluista?

Kun henkilö muuttaa ulkomailta Suomeen esimerkiksi työn, opiskelun tai perheen vuoksi, vastassa ovat hajanaiset, toisistaan irrallaan olevat palvelut. Niiden välillä suomen kieltä osaamattoman muuttajan on haastavaa navigoida. Julkiset palvelut ovat lähtökohtaisesti saatavana vain suomen ja ruotsin kielellä. Uudella tulijalla ei todennäköisesti ole ymmärrystä siitä, miten suomalainen palvelujärjestelmä toimii. Tämä näkyy mm. niissä kysymyksissä, joita esitetään Mainion monikielisessä neuvonnassa päivittäin. Neuvontaa tarvitaan mm. asumiseen, viranomaispalveluihin, perheiden palveluihin, lasten kouluihin, harrastuksiin ja työn hakuun sekä opiskeluun liittyen. Myös puolisona Suomeen saapuvan kokemus palveluista ja yhteiskunnasta on tärkeää. Kansainvälisen opiskelijan tavoitteena voi olla jääminen Tampereelle työskentelemään, mutta hänen on vaikea löytää TE-hallinnon tai kaupungin työllisyyspalveluita.

Mitä yritykset hyötyvät International House -palveluista?

Tampereen kauppakamarin, Business Tampereen ja Pirkanmaan Yrittäjien mukaan useat Pirkanmaan yritykset raportoivat rekrytointihaasteista Suomessa ja näitä yrityksiä kiinnostavat vahvasti kansainvälinen rekrytointi. Yhden luukun periaate palvelee siis myös yrityksiä. Yritys, joka rekrytoi ulkomailta osaajan, ei useinkaan pysty tukemaan uutta työntekijäänsä näissä moninaisissa kysymyksissä. Pahimmassa tapauksessa rekrytoitavan kokemus Suomesta tai Tampereesta muodostuu negatiiviseksi ja se vaikuttaa vahvasti osaajaan pysymiseen Suomessa. Tamperelaisilla yrityksillä on ikävä kyllä tästä kokemusta. Investointi osaajan saamiseksi Suomeen on silloin valunut hukkaan. Pitovoima onkin erittäin tärkeässä roolissa vetovoiman kehittämisessä.

Yritys on mahdollisesti jo löytänyt ulkomailta itselleen sopivan osaajan, mutta tarvitsee neuvoja mm. lupa-asioihin ja paikkakunnalle asettautumiseen liittyvissä kysymyksissä. Toisaalta yrityksellä voi samanaikaisesti olla tarvetta lisärekrytoinneille, joihin löytyisi tekijöitä jo täällä olevien kansainvälisten opiskelijoiden tai -osaajien keskuudesta. Yritys voi myös olla kiinnostunut markkinoimaan avoimia paikkojaan rekrytointimessuilla ulkomailla.

Nämä kaikki palvelut löytyvät International House Tampereen kautta ja yritysten monitahoisia tilanteita ratkaistaan usean asiantuntijan voimin.

International House Tampere on osa kansallista Talent Boost-toimintaa, jonka tavoitteena on edistää työnantajien keinoja rekrytoida kansainvälisiä osaajia sekä vahvistaa suomalaisten organisaatioiden kasvua kansainvälistymisen kautta ja tehdä Suomesta houkutteleva maa kansainvälisille osaajille.

International House Tampere
www.tampere.fi/internationalhouse