Näkemyksiä Pirkanmaan TKI-rahoituksesta

Kirjoittaja: Mika Sievi-Korte, Johtaja, Pirkanmaan ELY-keskus

Vuodet 2020 ja 2021 jäävät varmasti kaikkien mieleen maailmanlaajuisen ja pitkittyneen Covid-19 -pandemian johdosta. Pandemian alussa pelkona oli maailmantalouden todellinen syväkyykkäys, mutta pelot karisivat odottamattomankin nopeasti mm. keskuspankkien ja valtioiden voimakkaan elvytyksen johdosta.

TKI-toiminnassa pandemiavuosi 2020 näkyi ELY-keskusten ja Business Finlandin myöntäminä tuotekehitysavustuksina, jota virtasi Pirkanmaalle ennätyksellisen paljon. Business Finlandin kokonaisrahoitus Pirkanmaalle vuonna 2020 oli ennätykselliset 190 M€, kun normaalivuosina rahoitus on liikkunut 60 M€:n molemmin puolin. Pirkanmaan ELY-keskus puolestaan myönsi yrityksille korona-avustuksia vuonna 2020 26,5 M€ normirahoituksen lisäksi. Kun tähän lasketaan vielä Valtiokonttorin tähän mennessä myöntämät kustannustuet Pirkanmaalle, yhteensä 52,9 M€, voidaan puhua todellisesta poikkeusvuodesta myös TKI-rahoituksen osalta.


Kuvituskuva: Unsplash (18.11.2021)

Rahoituksen välittömät vaikutukset näkyvät mm. työpaikkojen säilymisinä, vaikka osa yrityksistä joutuikin turvautumaan isoihinkin lomautuksiin. Mutta koska Business Finlandin ja ELY-keskuksen myöntämät korona-avustukset kohdistuivat yritysten tuotekehityshankkeisiin, korona-avustusten lopulliset tulokset ovat nähtävillä vasta projektien päättymisen jälkeen muutaman vuoden viiveellä. Jo hakuvaiheessa oli kuitenkin nähtävissä, että iso osa hankkeista kohdistui erilaisiin digitaalisuuteen liittyviin kehityshankkeisiin, joten tulevina vuosina on odotettavissa uusia digitaalisia ratkaisuja mm. yritysten palveluliiketoiminnassa, etähuoltoratkaisuissa tai vaikkapa tilausjärjestelmissä. Ilman, että pandemia pitkittyy vuosien piinaksi, yritysten tulevaisuuden näkymät ovat tällä hetkellä valoisat, kuten kuluvan vuoden 2021 aikana on jo nähty; lukuisat yritykset ovat jo ylittäneet vuoden 2019 liikevaihtonsa ja tuloksensa ja monen yrityksen tilauskirjat pullistelevat tilauksia. Toisaalta tulevaisuuden uhkakuvia luo komponentti- ja konttipula, polttoaineiden hintojen nousu ja osaavan työvoiman saatavuus, mitkä pahimmillaan saattavat hidastaa lupaavasti alkaneen taloudellisen toipumisen.

Jos maailman normalisoituminen jatkuu vuoden 2022 aikana ja sen jälkeen, niin mitä on odotettavissa yritysten TKI-rahoituksen suhteen? Julkisen rahoituksen osalta paluu normaaliin tulee väistämättä eteen ja kilpailu rahoituksesta tulee olemaan kovaa. ELY-keskuksen rahoitusraamin määrittelee EU:n tulevan ohjelmakauden 2021–2027 maakunnallinen valtuusjako, joka perinteisesti ei kohtele Etelä- ja Länsi-Suomea silkkihansikkain. Yrityksille jaettavan EAKR-rahoitusosuuden määrä tulee pienenemään Pirkanmaalla edelliseen ohjelmakauteen verrattuna. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että läheskään kaikille tuotekehityshankkeille ei riitä rahoitusta, joten pelisäännöt ja kriteerit tuettavista hankkeista tulee määrittää tarkasti. Tätä työtä tehdään parhaillaan (tilanne lokakuun loppu 2021) ja ensimmäiset uuden ohjelmakauden rahoitushauista aukaistaneen marraskuun 2021 puolivälissä.

Business Finlandin tilanne näyttää paremmalta Suomen kestävän kasvun ohjelman (RRF) kautta myönnettävän rahoituksen myötä. Business Finlandin RRF -myöntövaltuudet vuosille 2021–2023 ovat kokonaisuudessaan 530 M€, joten myös Pirkanmaalaisten yritysten katseet kannattaa ehdottomasti kääntää näihin hakuihin. Moni hakujen teemoista sopii hyvin Pirkanmaalaisten yritysten toimialaan, joten toivottavasti tulevien vuosien Pirkanmaan tilannekuvaa muodostettaessa voidaan todeta paikallisten yritysten pärjänneen tässäkin kilpailussa erinomaisesti ja rahoitusta virranneen Pirkanmaalle runsain mitoin.