Startupit suurennuslasin alla

Kirjoittaja: Anni Valkeinen, Koordinaattori, Business Tampere

Startup-yrityksiä tulee ja menee. Näin voi todeta jokainen startup-kulttuuria pintaa syvemmältä tunteva. Ilmiö on nähtävissä niin suuren maailman Piilaakso-ympyröissä kuin Tampereen seudun startup-ekosysteemissä. Nämä nuoret ja innovatiiviset yritykset kykenevät dynaamisuudellaan nopeasti muuntamaan toimintaansa liiketoimintaympäristön vaatimuksia vastaaviksi. Uudenlaiset toimintamallit taas innoittavat uusien ratkaisuiden etsimistä. Löydettyihin ongelmiin kehitetään ratkaisuja ja ratkaisuille etsitään mahdollisimman laajaa käyttäjäkuntaa. Tämä on startup-yritystoiminnan ydin. Edes maailmanlaajuinen pandemia ei hetkauta startupien luonnollista sykliä.

Myös vastajulkaistussa Business Tampereen laatimassa Tampereen seudun startup-selvityksessä nousi esiin startup-yritysten resilienssi. Vuosittain laadittavassa selvityksessä tavoitellaan mahdollisimman tarkkaa ekosysteemin tilannekuvaa ruohonjuuritasolta tarkasteltuna. Selvityksessä tutkittiin muun muassa seudun nopeaa kansainvälistä kasvua hakevien yritysten liikevaihdon kasvua ja kokoluokkia, työllistävyyttä, rahoituskierroksen vaiheita, kansainvälistymistä ja palvelutarpeita. Tampereen seudulla toimii nyt 209 startup-yritystä. Lukumäärä kasvoi edellisvuodesta runsaat 8 prosenttia. Vuoden 2021 alkupuoliskolla perustettiin 13 uutta startup-yritystä. Joukosta korostuvat – startup-kulttuurille ominaiseen tapaan – ohjelmistoalan yritykset. Lisäksi mukana on poikkeustilanteesta eniten hyötyneitä terveysteknologia- ja koulutusteknologia-alan startupeja.


Kuvituskuva: Unsplash (18.11.2021)

Tampereen seudun startup-selvityksen lukuisista diagrammeista on havaittavissa monta mielenkiintoista yksityiskohtaa. Laajan aineiston pohjalta voidaan esimerkiksi todeta, että liikevaihtoaan kasvattaneiden startupien takana on perustajia, joilla on aikaisempaa kokemusta joko startup-yrittäjyydestä tai muuten laajalti eri yritystoiminnasta. Harjoitus tekee mestarin, tai tässä tapauksessa suuremman kassavirran. Silmiinpistävää on yritysten lähes yksimielinen tyytyväisyys seutuun liiketoimintayksikkönä. Tampereen tahti näyttää temmanneen mukaansa nämä ideanikkarit!