Elonkirjo ja energia

Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Pirkanmaan maakuntahallitus on kokouksessaan 25.4.2022 (63 §) päättänyt asettaa nähtäville Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Vaihemaakuntakaavan teemana ovat elonkirjo ja energia. Asiakirja on nähtävillä 12.5. – 23.6.2022 välisen ajan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen suunnitelma, joka välittää tietoa maakuntakaavan etenemisestä, vaikutusten arvioinnista ja mahdollisuuksista osallistua valmisteluun.

Alueiden käytön suunnittelussa on tavoitteena toimia avoimesti ja vuorovaikutteisesti. Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan, mitä aiheita Pirkanmaan vaihemaakuntakaavassa käsitellään ja miten kaavan vaikutuksia arvioidaan. Lisäksi kerrotaan, ketkä ovat osallisia ja miten he saavat tietoa suunnittelusta sekä missä vaiheessa ja miten he voivat esittää mielipiteitään suunnitelman sisällöstä.

Asiakirjaan voi tutustua alla olevasta painikkeesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on myös nähtävillä Pirkanmaan liiton toimistolla arkisin klo 9:00 – 15:00. Lisäksi se on toimitettu Pirkanmaan kuntiin nähtäville asetettavaksi.

Tutustu aikaansaannoksiin ja anna äänesi kuulua. Tehdään kaavasta yhdessä meille kaikille sopiva.

Pirkanmaan vaihemaakuntakaava -sivustolle tästä linkistä
Kuva: Elisabeth Scarpellini

Anna palautteesi täältä


Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo Pirkanmaan liitossa ja Pirkanmaan kunnissa ja kaupungeissa 12.5. – 23.6.2022.

Osallisilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 23.6.2022 mennessä. Palautteen voi jättää tällä palautelomakkeella tai sähköpostilla osoitteeseen pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi.. Palautteen voi jättää myös kirjallisesti kuntaan, Pirkanmaan liiton toimistoon tai lähettää postitse osoitteeseen Pirkanmaan liitto, PL 1002, 33101 Tampere (käyntiosoite Kelloportinkatu 1 B).


Nähtävilläolo on nyt päättynyt.

Hyvä palautteenantaja, Kiitämme kaikkia palautteenantajia arvokkaista huomioista sekä kiinnostuksesta Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa kohtaan.
Kuva: Tom Arran (Unsplash)