Tervetuloa Pirkanmaan liikennejärjestelmä-

suunnitelman kotisivuille!

 

 

Pirkanmaan yhteinen tahtotila ja tulevaisuuskuva

Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma (LJS) on maakunnallista liikennejärjestelmätyötä ohjaava strateginen asiakirja. Se määrittelee Pirkanmaan liikennejärjestelmän kehittämistarpeet, -mahdollisuudet ja näiden toteuttamisen suuntaviivat tavoitevuoteen 2045 mennessä. Suunnitelma edustaa maakunnallista kokonaiskuvaa, ja sillä on tarkoitus toisaalta vaikuttaa valtiontason päätöksentekoon, toisaalta antaa syötteitä käytännön suunnittelutyöhön.

 Suunnitelma ja sen toimeenpano toimii foorumina, jonka puitteissa tuodaan pirkanmaalaista ääntä hankkeiden toteutuksesta ja rahoituksesta päättäviin elimiin sekä koordinoidaan pienimittakaavaisempien toimien alueellista toteutusta.

 Näiltä sivuilta löydät ajankohtaisimmat tiedot suunnitelman sisällöstä, toimeenpanosta ja tilannekuvasta. Lisäksi päivitämme sivulle vaiheittain tilannekuvaa Pirkanmaan liikennejärjestelmästä kokonaisuudessaan.

HUOM! SIVUT OVAT VIELÄ LUONNOSVAIHEESSA. SISÄLTÖÄ PUUTTUU JA SITÄ PÄIVITETÄÄN VÄHITELLEN 

 

Lataa liikennejärjestelmäsuunnitelma tästä

OSIOT 

140x140

PÄÄVÄYLÄT

Pirkanmaan ylimaakunnalliset yhteydet, suuret kehittämishankkeet sekä edunvalvontatavoitteet 

140x140

TAVARALIIKENNE

Tavaraliikenteen ja logistiikan toimintaympäristöjen kehittäminen

140x140

ARJEN LIIKKUMINEN

Jokapäiväisen liikenneympäristön kehittäminen 

140x140

MATKAILU JA VAPAA-AIKA

Kausiluontoisuuden ja yksilöllisen liikkumisen Pirkanmaa      

140x140

SEURANTA

Suunnitelman toteutuminen ja liikennejärjestelmän tilannekuva 

140x140

TOIMEENPANO

Miten strateginen suunnitelma toimeenpannaan käytännössä