Pirkanmaan LUMO – Luonnon monimuotoisuusohjelma 2022–2030

Pirkanmaan ELY-keskus ja Pirkanmaan liitto ovat yhteistyössä koostaneet Pirkanmaan luonnon monimuotoisuusohjelman eli LUMO-ohjelman 2022–2030, joka on ensimmäinen maakunnallinen monimuotoisuusohjelma Suomessa. Pirkanmaan LUMO-ohjelman keskeisenä tavoitteena on pysäyttää maakunnan luonnon monimuotoisuuden heikentyminen ja käynnistää muutosprosessi monimuotoisuuden vahvistamiseksi kaikissa ympäristöissä.

LUMO:n kommenttikierros 21.3.-29.4.2022

Hyvä palautteen antaja, saimme Pirkanmaan LUMO-ohjelmaluonnoksesta yhteensä 32 kommenttia. Kiitämme kaikkia palautteen antajia arvokkaista huomioista sekä kiinnostuksesta luonnon monimuotoisuutta kohtaan!

Käymme saamamme kommentit läpi ja työstämme niiden annin mukaan ohjelmaa yhdessä ohjausryhmän kanssa toukokuun aikana. Tämän jälkeen viimeistelemme ohjelman ja viemme sen käsiteltäväksi Pirkanmaan maakuntahallitukseen. Valmis ohjelma julkaistaan käsittelyn jälkeen verkossa osoitteessa ely-keskus.fi/web/pirkanmaan-lumo/etusivu

Ohjelman valmistuttua Pirkanmaan LUMO-työ jatkuu toimenpidesuunnitelman laadinnalla. Tiedotamme työn etenemisestä ja muista ajankohtaisista LUMO-asioista syksyn kuluessa.

13.5.2022 Pirkanmaan liitto ja Pirkanmaan ELY-keskus