Pirkanmaan maankäyttö ja luonnonvarat


Pirkanmaan liitto selvittää rakentamattomien alueiden maankäytön muutosta Pirkanmaalla. Tarkoituksena on osoittaa Pirkanmaalla ne paikat, joissa rakentamattomat alueet ovat kartalla osoitettu maakuntakaavamerkinnällä, joka toteutuessaan tarkoittaa metsien menetystä tai pellon valjastamista rakentamiskäyttöön. Lisäksi työssä kuvataan maakuntakaavan toteutuneisuutta yhdyskuntarakenteen näkökulmasta Pirkanmaalla. Työ perustuu paikkatietoaineistoihin ja niiden analysointiin. Muutosalueista halutaan tietää karkeasti sijainti, volyymi ja suuruusluokat. Pääasiassa muutoksesta kuvataan pinta-ala ja maankäyttöluokan muutos.

Taustalla on tarve ymmärtää ja muodostaa kokonaiskäsitys siitä, kuinka suurista alueellisista rakentamattomien alueiden muutoksista ja muutospaineista on kyse Pirkanmaalla. Ajatuksena on saada lisää tietoa ja muodostaa käsitys maakuntakaavoituksen tulevaisuuden linjoista.