Mikä on PiDiKe-hanke?

Pirkanmaan digituen alueellisen koordinaation kehittämishanke eli PiDiKe-hanke (2019-2021) oli osa 14 maakunnallisen digitukihankkeen kokonaisuutta, jota koordinoi Digi- ja väestötietovirasto ja rahoittaa valtiovarainministeriö. Pirkanmaalla hanke aloitti toimintansa marraskuussa 2019. PiDiKe-hankkeen omistaa Pirkanmaan liitto ja sen hankekumppaneita ovat Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Kansaneläkelaitos ja Akaan kaupunki. Hankkeesta voi lukea lisää esimerkiksi sen omalta verkkosivulta.

PiDiKe-hankkeen tärkein tehtävä oli Pirkanmaan digitukitoimijoiden kokoaminen aktiiviseksi ja pysyväksi verkostoksi, joka onkin toiminut tammikuusta 2020 lähtien. Verkostoon kuului parhaimmillaan yli 100 digitukijaa tai muuten digituesta kiinnostunutta toimijaa. Verkostossa toimijat voivat vaihtaa keskenään hyviä käytänteitä, suunnitella toimintojansa toisiaan täydentäviksi sekä opastaa digituen asiakkaita oikeiden palveluiden ääreen.

PiDiKe-verkostosta on koostettu tietoja numeroina viereiseen kennokuvioon. Kuvioon on jaoteltu verkostoon liittyneet toimijat sen perusteella, millaisia heidän edustamansa organisaatiot ovat sekä millainen heidän osallistujatyyppinsä verkostossa on. Lisäksi kuviosta löytyy tietoa verkoston järjestämistä tapaamisista.
Mitä digituki on ja mistä sitä löytää Pirkanmaalla?

Digituen eettisen ohjeistuksen mukaan digituella tarkoitetaan sähköisen asioinnin, palveluiden ja laitteiden käytön tukea, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta itsenäiseen ja turvalliseen laitteen käyttöön sekä sähköiseen asiointiin. Digituen määriteltyjä muotoja ovat lähi- ja etätuki sekä erilaiset koulutukset. Lähitueksi luetaan asiointipisteet, vertaistuki sekä kotiin vietävä tuki. Etätueksi katsotaan chat-, puhelin- tai videotuki. Koulutuksia voidaan lukea erilaiset verkkokoulutukset ja kurssit.

Vaikka digituki on palvelumuotona varsin uusi, niin Pirkanmaalta löytyy jo runsaasti erilaisia digitukitoimijoita. Senioreille kohdennettuja digitukipalveluita on kerätty Seniorsurfin ylläpitämään palvelukarttaan. Alapuolelta löytyvästä kartasta löytyy PiDiKe-verkostoon liittyneiden toimijoiden silloisia digitukipalveluita. Kartalta löytyviä toimijoita voi suodattaa sekä paikkakunnan että niiden roolin perusteella. Voit valita kartasta useamman kunnan digitukipalveluita painamalla ctrl-näppäimen pohjassa.Lomakkeen täyttäneet PiDiKe-verkostolaisten toimipaikat löytyvät myös erilliseltä saavutettavuuskartalta. Kartan avulla voi esimerkiksi tarkastella eri toimipaikkojen saavutettavuutta kävellen. Lisäksi tähän karttaan on lisätty suodattimeksi muun muassa ikäihmisten osuus eri alueilla.

Lataa kirjallinen raportti Pirkanmaan digituesta tästä - julkaistu toukokuussa 2021.

Lataa aineisto paikkatietona koneellesi täältä:
Shape -tiedosto (QGIS, ESRI)
Google kml -tiedosto (Google maps, earth)Mistä digituen kehittäjät löytävät tilastotietoa?

Alapuolella on Tilastokeskuksen tuottamia karttatyökaluja, joihin on koottu erilaisia avainlukuja maakunnittain ja kunnittain. Niiden avulla on mahdollista vertailla Pirkanmaata muihin Suomen maakuntiin sekä tarkastella pirkanmaalaisten kuntien välisiä eroja.

Huomioithan, että tiedot tulevat avoimilta rajapinnoilta ja tämän vuoksi lukujen saatavuudessa voi olla tilapäisiä ongelmia. PiDiKe-verkosto ei ole tietojen ylläpitäjä.

Lähde: https://www.stat.fi/tup/alue/kuntienavainluvut.html ja https://www.stat.fi/tup/maahanmuutto/maahanmuuttajat-vaestossa.html
Miten Pirkanmaalla pääsee verkkoon?

Pirkanmaan verkkotilanne oli hankkeen lopulla varsin hyvä. Olemassa oleva infrastruktuuri on kattava ja käynnissä oli useita erilaisia laajakaistahankkeita. Alapuolelta löytyvään kaavioon on koottu Traficomin tietojen perusteella eri kunnista löytyviä verkkoyhteyksiä vuonna 2021 (tietoja ei enää päivitetä taulukkoon). Kaavion tietojen perusteella esimerkiksi Hämeenkyrössä 33 % kodeista on mahdollisuus vähintään 30 Mbit/s verkkoyhteyteen. Tampereella vastaava osuus on 94 %. Voit valita kaaviosta useita kuntia painamalla ctrl-näppäimen pohjassa.

Lähde: https://eservices.traficom.fi/monitori/area