Innovaatiotoiminnan tilannekuva

Nuoret, osaaminen ja teollisuus ovat Pirkanmaan kehityksen vartijoina Jos valmistava teollisuus on tulevaisuudessakin maakunnan painotus, teollisuuden ja elinkeinorakenteen vaatima perusosaaminen tulee varmistaa. Erilaiset hankkeet ja ohjelmat ovat hyviä, mutta koko koulutuspohja aina toiselta-asteelta yliopistoon sekä osaamisen pitkäjänteinen kehittäminen tulee olla kansallisena tavoitteena.

Maakunnan tasolla koko koulutuspolku voitaisiin innovoida uudelleen jatkuvan oppimisen ja startupkulttuurin hengessä. Uusin innovaatiotilannekuva kertoo positiivista näkymää Pirkanmaalla. Erityisesti elinkeinorakenteelle elintärkeässä teollisuudessa hyviä signaaleja on useita: teollisuustuotanto, viennin arvo, vienti-intensiivisyys, kasvuyritysten määrä ja digitalisaation avainalat ovat kehittyneet suotuisasti.

Tilannekuvan pääkohdat liikennevaloin.

Innovaatiotoiminnan tilannekuva 2019 liikennevaloinViime vuosi toi viimein käänteen myös TKI-menoihin, jotka kasvoivat 6,6 prosenttia. Tästä huolimatta TKI-panokset ovat puolittuneet vuosikymmenen aikana ja ovat nyt 3,7 % BKT:sta. Yksityisen sektorin TKI-menot ovat supistuneet pitkään, mikä selittää kokonaiskuvan heikentymistä sekä kertoo elinkeinorakenteen muutoksesta.

TKI-investoinneista vastaavat suurelta osin teollisuuden yritykset, joista moni kärsii osaajapulasta. Esimerkkinä osaamisen puutteesta on pitkään jatkunut keskustelu lujuuslaskennan ja teknillisen mekaniikan osaajien saatavuudesta. Murskaajaan tai konttilukkiin tarvitaan edelleen edellä mainittua osaamista, eikä teollisuuden digitalisaatio vähennä tätä tarvetta.

Innovaatiotilannekuvassa näkyy suoritettujen STEM-tutkintojen lievä hiipuminen. Pitkän matematiikan yleisyys kertoo puolestaan tulevien osaajien saatavuudesta noin viiden vuoden tähtäimellä. Sen suorittaneiden nuorten osuus on hivenen laskenut Pirkanmaalla.

Tästä kehityksestä pitäisi olla huolissaan. Tulevaisuudessa vahvaa matemaattista osaamista ja datanymmärtäjiä tarvitaan myös muilla aloilla kuin teknologia-aloilla.

Alueista saatava tietopohja katsoo pääsääntöisesti menneeseen, eivätkä uudenlaiset toimintatavat erotu nykyisillä seurantavälineillä. Tämä koskee startup-toimintaa ja yleensäkin ekosysteemejä, joissa organisaatiorajat eivät enää perinteiseen tapaan selitä tai ohjaa toimintaa.

Erilaisten yrittäjyys- ja startup-kulttuuria luovat tahot, kuten Tribe Tampere , korkeakoulujen Y-kampus ja tutkimusympäristöt, näyttävät olevan uusien ideoiden, aihioiden ja yritysideoiden tuottajia. TKI-toiminnan aluskasvillisuutta ja niin sanotun deal flow´n kehittymistä halutaankin ymmärtää paremmin, jotta toiminnan vaikuttavuutta voidaan parantaa.

Pirkanmaan innovaatiotilannekuvaa täydentää tänä vuonna syventymä maakunnan kasvuhakuisiin yrityksiin ja deal flow -ketjuun . Näitä koskevan datan kerääminen eri ryhmiltä, asiantuntijoilta ja verkostoista on käsityövaltaista, koska rajapintoja ei vielä ole avattu. Seuraavana askeleena on kehittää rajapintoihin tukeutuvaa monitorointivälinettä osana Kasvun ekosysteemin 6Aika-hanketta. Myös Business Finland kehittää startup-dashboardia .

Osaamisen ja ideoiden hyvää kehitystä vahvistaa opiskelijoiden ja tutkijoiden sijoittuminen maakuntaan. Myös kansainvälisten opiskelijoiden pitäminen maakunnassa mahdollistaisi laajemman kytkeytymisen kansainvälisiin verkostoihin.


Lisätiedot:

Päivi Myllykangas, innovaatio- ja tulevaisuustyön johtaja
Anniina Heinikangas, maakunta-analyytikko

 


Tilannekuva-arkisto


Tilannekuva 2018

Uhkakuvia innovaatioputkessa

Huippuaan lähestyvä noususuhdanne näkyy Pirkanmaalla positiivisina uutisina. Työllisyys kasvaa ennätysvahtia ja liiketoiminnan kovat tunnusluvut ilahduttavat. Kasvu vahvistaa yritysten taloudellista perustaa ja investointikykyä pitkäksi venyneen heikon kasvukauden jälkeen.

Tilannekuva 2017

Pirkanmaa näyttää tietä kohti uutta innovaatiovisiota

OECD:n tänä vuonna tekemän arvioinnin mukaan suomalainen innovaatiopolitiikka on tienhaarassa. Suomen julkiset TKI-investoinnit ovat olleet vuosia laskusuunnassa ja samaan aikaan teollisuuden pitkä matalasuhdanne ja rakennemuutos ovat johtaneet yksityisten investointienkin leikkaantumiseen.

Tilannekuva 2016

Uusi mittakaava, uudet kompetenssit

2010-luvulla Pirkanmaan innovaatiojärjestelmä on siirtynyt toiseen mittakaavaan. Aiempien tavoitteiden ja odotusten vastaisesti muutos on ollut pienempään: emme ole enää 1,2 miljardin vaan 0,85 miljardin TKI-maakunta.

Tilannekuva 2015

Kohti uutta rohkeutta ja kumppanuutta

Tilannekuvassa on esillä vahvan rakennemuutoksen viesti. Vanha tuntuu hajoavan alta nopeasti. Meillä on osaamispääomaa, vahvaa yrittäjyyttä ja kansainvälisiä osaajia. Nyt pitää antaa alueelle ja sen osaajille lupa ja tila toteuttaa.

Tilannekuva 2013 ja 2014

Rakennemuutoksessa tarvitaan kansainvälistä liiketoimintaosaamista

Tilannekuva kertoo karua kieltä muutoksen tarpeesta. Pirkanmaan asema Suomen kansantalouden vientiveturina on heikentynyt voimakkaasti. Uutta vientikelpoista korkean arvolisän liiketoimintaa ei ole syntynyt riittävällä vauhdilla. Kansainvälisessä liiketoiminnassa on mukana vain harva pirkanmaalainen kasvuyritys.