Yrityskasvu

Tavoite

Pirkanmaan yritysten kasvun ekosysteemi toimii kitkatta. Uusia startupeja ja kasvuyrityksiä syntyy maakunnassa jatkuvasti aiempaa enemmän. Yritykset eivät halua siirtyä muualle alueelta. Yritystoimintaa tukeva yrittäjämäinen aluskasvillisuus on kunnossa, ja maakunnasta löytyy tukea kyvykkäille yrittäjän aluille, yrittäjyyskokeiluille ja -opinnoille sekä rohkeaa riskien mahdollisuuden hyväksyvää rahoituskulttuuria.Tilanne

Kasvukaudella 2016–2019 kasvuyritysten lukumäärä edelliseen kauteen verrattuna nousi 14,3 %. Kasvuyritysten liikevaihdon viimeaikaisesta hidastumisesta huolimatta, Pirkanmaalla liikevaihdon muutoksen kehitystrendi on kansallisella tasolla ollut seurantajakson (2014–2019) ajan voimakkaassa nousussa. (1) Kasvuyritysten lisääntymisen kulmakerroin on Pirkanmaalla verrokkialueita ja maan keskiarvoa jyrkempi. Alueen kasvuyritysten määrä suhteessa yrityskantaan on maan viidenneksi korkein.

Korkeakouluyhteisön puitteissa toimivassa HUBSissa (ent. Y-kampus) suoritettujen opintopisteiden määrä kasvoi 21,1 % vuonna 2020. Sparrattujen ideoiden määrä kasvoi myös 9,1 %.(2)

Kasvuyrityksiin kohdistuneet pääomasijoitukset vaihtelevat vuositasolla merkittävästi. Vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon suuret pääomasijoitukset nostavat tulosta huimasti (132,8 %) 75 miljoonalla eurolla. Sijoitukset ovat kohdistuneet viiteen yritykseen.

Nuorten innovatiivisten yritysten NIY-rahoitus, jota myöntää Business Finland, on Pirkanmaan osalta kääntynyt jälleen nousuun (12,5 %) huippuvuotta 2016 seuranneen notkahduksen jälkeen. Koko maan mittakaavassa Pirkanmaan nuoret innovatiiviset yritykset pärjäsivät toiseksi parhaiten 7 prosentin rahoitusosuudellaan (2,3 M€ ja seitsemän yritystä), kun 79 % rahoituksesta suuntautuu Uudellemaalle. Isot vuosivaihtelut ovat tyypillisiä myös NIY-rahoituksessa.


Näkymä

Kasvuyritysten lukumäärä ja näiden saamat merkittävät investoinnit osoittavat, että Pirkanmaalla yrityskasvu ponnistaa hedelmällisestä maaperästä. Pirkanmaan yritysperustanta on toiseksi suurinta Suomessa ja yrityskannan uudistuminen on hyvällä tasolla. Kasvuun yltäneet yritykset ovat osanneet hyödyntää viime vuosikymmenen lopun talouden elpymisen avaamia mahdollisuuksia kotimarkkinoilla ja toisaalta kansainvälisille markkinoille suuntautuvia startup-yrityksiä kypsyy jatkuvasti kasvurahoitusvalmiiksi.

Uusien startupien ja kasvuyritysten kasvualustat ja –yhteisöt ovat alueella uudelleen vakiintumassa Platform 6:n toiminnan käynnistyessä täysimittaisesti. Alueen julkisten toimijoiden muodostama startup-allianssi voi onnistuessaan parantaa tarvittavia palveluita ja ekosysteemin kansainvälistä tunnettuutta, mikä entisestään lisää uuden kasvun todennäköisyyttä.

Vihreän ja digitaalisen siirtymän politiikka suuntaa tulevia vuosina merkittävästi investointikysyntää ja myös rahoitusmarkkinaa sekä EU:ssa että globaalisti. Pirkanmaan startup- ja kasvuyrityksille siirtymässä tarvittavat ratkaisut ovat suurimpia uuden liiketoiminnan mahdollisuuksia. Alueen globaalien teollisten kärkiyritysten ja kuntien rooli digivihreiden ratkaisujen ensimmäisinä asiakkaina ja kansainvälistyminen kumppaneina on tärkeä elementti kasvun ekosysteemiä. On tärkeä panostaa näiden toimijoiden investointikykyyn ja luoda kannusteita startup-yhteistyöhön. Ekologisen murroksen yhteydessä voi avautua mahdollisuuksia myös kokonaan uuden tyyppiselle kasvulle, kilpailukyvylle ja liiketoimintalogiikalle. Näiden kokeileminen ja niihin liittyvien kyvykkyyksien ennakkoluuloton vahvistaminen yrittäjäyhteisöissä on tärkeää.

Näkökulmia Yrityskasvu-teemaan:1) Kasvuyrityksiin on laskettu aiempien vuosien tapaan virallisen kasvuyrityksen määritelmän (väh. 10 työntekijää kauden alussa ja 20 % henkilöstömäärän nousi kasvukauden aikana) täyttävien yritysten lisäksi myös ns. pienet kasvuhakuiset yritykset (väh. 3 työntekijää ja 10 % kasvu). Liikevaihdon muutoksessa taas on huomioitu vain matalamman kasvukriteerin yritykset, koska luokka sisältää myös vauhdikkaasti kasvaneet.
2) Vuoden 2018 luku ei ole vertailukelpoinen ja menee tutkakaaviossa reippaasti yli, koska vuonna 2019 tehtiin iso opintosuunnitelmauudistus, jossa vähennettiin kurssien määrää ja fokusoitiin selkeämmin yrittäjyyteen ja innovaatiotoimintaan, jolloin opintopisteiden määrä samasta aihealueesta pieneni.